Härnösands Släktforskare

Antavlor och andra bidrag

Den här sidan kan bli riktigt intressant, att du som medlem - och icke medlem - skickar in bidrag. Samma bidrag publicerar vi också i vårt medlemsblad Bäfvernytt. Du behöver inte skicka bidraget i html-format utan det går bra med Word- och RTF-format, ren text, Disgen, Holger, MinSläkt eller det dataformat som du använder.

Knektar i våra bygder - del 1

Omkring 1636 delas Norrlands regemente i 2 delar, Hälsinge regemente och Västerbottens regemente. Hälsingland fick södra Norrland som upptagningsområde, medan Västerbotten fick norra. Kompanierna i Medelpad och Ångermanland kom då att tillhöra Västerbottens regemente.

Sedan omkring 1634 de socknar, ”som äro närmast och icke längre uppe i landet än en mil”, den så kallade strandmilen, blivit lagda under amiralitetskollegium, kom ett ständigt båtsmanshåll inom dem överallt till stånd. De knektar som fanns där, skulle ta till båtsmän. Det kom att dröja några år innan Säbrå, Stigsjö, Häggdånger och Högsjö ingick i detta.

I december 1618 bestämdes att Norrlandsregementet med manskap från hela Norrland, dvs från Hälsingland till Norrbotten, skulle innehålla 2176 knektar fördelade på 8 kompanier. Dessa kompanier skulle förläggas i sommarläger i Stockholm och i Vaxholm och hållas beredda för den ”större enterprisen”. Inga rullor från Norrland verkar finnas antecknade. Möjligen går dessa att finna i militerkenskaperna före 1622. Mantalet i rullorna 1616 och 1620 uppgår till 2295 knektar. Det är oklart vilka kompanier och 600 knektar från Norrlandsregementet som sändes till undsättning då de bestod av över 2000.

Jakob Wellamsson kompani.

År 1620 bestod Norrlands regemente av 2295 knektar. Herr Svante Banés kompani 416; Hans Nilsson 313; Pål Wulf 333; Jakob Wellamsson 346, Ångermanland och Medelpad; Petter Bröms 319; Abraham Frijs 251; Kristoffer Assersson 317.

Vid mönstringen den 17 juli 1621 var Gustaf Horns infanteriregemente under belägringen i Riga. Regementet bestod av nio kompanier och från dessa hade 6 personer blivit skjutna till döds, 5 skjutna i huvudet men möjligen bara skadade, många andra skjutna på andra ställen på kroppen såsom rygg, sidan, benen, halsen. 15 knektar hade skickats hem till Sverige. Från Jakob Wellamssons kompani där Högsjö socken ingår, nämns att Jon Nilsson i Helgum är skjuten till döds, Per Olofsson från Harv skjuten i benet och Olof Jonsson och Johan Larsson i Ärsta skjutna i halsen. Ingen ort står nämnd för Olof.

Den 20 december 1621 är Gustaf Horns ett av de tre regementen med Konungen i Treiden, alltså våra högsjöknektar. I rullorna för juni 1622 för detta kompani finns knapphändiga upplysningar om knektarnas byar men en rustmästare Sylvester Olofsson nämns och han är från Nordanö. I mantalslängden står han år 1627 som ägare av hemmanet på 24 seland.

Den 20 juni samma år blev 45 knektar, 2 rustmästare och 1 trumslagare från 8 kompanier överflyttad från Hapsal i Estland. Från Jakob Wellamssons kompani var det sex knektar men ingen från Högsjö. De som blev överörd var Hans Andersson, Skarped; Kristoffer Olofsson, Äland; Per Eriksson, Fälle; Hans i ”Petingh”; Kristian Evertsson i Daglös och Erik Eriksson i Böle.

I rullan för sjuka 1622 nämns inga ångermanlandsknektar.

I januari och februari 1623 mönstrades Jakob Wellamssons kompani, Medelpad och Ångermanland, av Gustaf Horn i Härnösand och Ljustorp. Wellamsson hade 17 befäl, 363 gamla knektar och 139 nymönstrade. Efter alla mönstringar hade Gustaf Horns regemente på en styrka av 170 befäl, 2794 gamla knektar och 964 nyutskrivna, totalt 3928 man. Från våra trakter mönstrade följande:

Säbrå gäld
Gamla knektar
Erik Jonsson, Äland
Erik Håkansson, Stig
Olof Olofsson, Själand
Jakob Jonsson, Brunne
Staffan Simonsson, Sunnanå
Johan Persson, Rogsta
Jon Eriksson, Dal
Jon Andersson, Sjö – inbytt Per (Andersson?)
Anders Svensson, Bondsjö
Erik Olofsson, Bötsle – sjuk
Mats Persson, Vike – lejd Simon Pålsson
Kristoffer Olofsson, Äland
Olof Hansson, Sjögård
Olof Andersson, Solum
Lars Eriksson, Hanaberg
Per Knutsson, Byn
Anders Nilsson, Lindom
Erik Olofsson, Bondsjö – sjuk; rustmästare 1620
Olof Eriksson, Äland
Lars Larsson, Å – död
Jon Göransson, Nässland
Lars Persson, Kragom
Anders Jonsson, Östanvik
Lars Göransson, Byn
Johan Larsson, Kläppnäs
Jon Nilsson, Kragom – byttes in för brodern som kvartersmästare
Daniel Johansson, Lenånger


Nya knektar
Olof Tönnesson, Ramsås
Per Israelsson, Fröland
Per Jönsson, Nyland
Grels Eriksson, Grofäll
Erik Larsson, Ramsås
Mats Olofsson, Bötsle – död
Erik Andersson, Ås
Lars Stensson, Kragom
Olof Eriksson, Finsvik – lejt Erik Larsson
Hans Sjulsson, Ulvvik
Sebjörn Ingebrektsson, Näggärd
Lars Persson, Byn – död
Lars Larsson, Byn
Lars Eriksson, Brunne
Olof Nilsson, Skjollsta
Per Nilsson, Dal
Nils Olofsson, Sjö


Gudmundrå gäld
Gamla knektar
Anders Gudmundsson, Östby
Jon Persson, Åbord
Per Tomasson, Vålånger (var knekt 1610)
Pål Nilsson, Åbord – lejde Pål Davidsson
Sylvester Olofsson, Västansjö – korpral
Erik Olofsson, Jude
Olof Persson, Gumås – förlovad
Jon Eriksson, Brunne – sjuk
Per Jonsson, Fiskja – död
Erik Olofsson, Bäckland
Erik Nilsson, Nordanö – sjuk
Per Nilsson, Gumås
Nils Mickelsson, Bergom
Per Eriksson, Ytterfälle
Nils Nilsson, Gissjö – rustmästare 1620; sjuk
Lars Johansson, Östby
Johan Pålsson, Östby
Göran Mickelsson, Näs
Lars Larsson, Vålånger – byttes in för brodern som kvartersmästare
Nya knektar
Erik Persson, Östby
Per Månsson, Öd
Per Israelsson, Limsta
Esbjörn Mårtensson, Björsta
Evert Evetsson, Frånö – sjuk
Olof Olofsson, Å – sjuk
Henning Eriksson, Strömnäs
Per Persson, Rö
Mårten Nilsson, Åbord
Per Eriksson, Jude
Olof Staffansson, Bäckland
Per Eriksson, Västby – sjuk

Den 8 juli 1623 anlände Horns regemente till Dalahamn med sin skeppsflotta på 5210 man fördelade på 26 örlogsskepp och 10 galeaser med 12 kompanier, 4 korpralskaper samt två rekryterade kompanier. Här högsjöknektarna fanns med i Wellamssons kompani med 3 överbefäl, 6 under- och 9 gemenbefäl, 131 knektar och 4 mönsterdrängar. De hade tillsammans med Wernstedts och Olof Svenssons kompani seglat med Regalskeppet Kronan (1618) som tog dessa tre kompanier på 450 man. Kronan förde en besättning på 127 man och var bestyckad med 32 kanoner, vilket gjorde henne till ett av tidens största svenska örlogsfartyg.

2018-12-23
Härnöforskare