Härnösands Släktforskare

Om föreningen

Härnösands Släktforskare

är en oberoende släktforskarförening ansluten till Sveriges Släktforskarförbund. Vi vänder oss i första hand till släktforskare men även lokalhistoriker, bya- och hembygdsforskare finns bland våra medlemmar. Vi har medlemsmöte en gång i månaden, med undantag för sommarmånaderna. Vid varje möte hålls ett föredrag, oftast av en inbjuden föredragshållare. Under kvällen hålls en paus med en fikastund. Förutom våra medlemsmöten brukar vi avsluta säsongen med en bussresa på våren.

Bildades 1990

En interimsstyrelse bildades i januari 1990 och i december samma år bestod föreningen av 88 medlemmar.

Den första styrelsen bestod av:

Ordförande
Roland Ek
Sekreterare
Ulla Frykestig
Kassör
Sten Hörnfeldt
Ledamot
Margareta Grafström


Ledamot
Agneta Olofsson
Suppleant
Thord Bylund
Suppleant
Folke Åsén

Händelser under 1990

  • 29/1 valdes en interimsstyrelse som den 24/5 blev ordinarie
  • 12/3 Age Elsberg informerade interimsstyrelsen om hur man lämpligen sköter kontakterna med massmedia
  • 20/3 - 6/4 Utställning på biblioteket om släktforskning med många besökare och stort intresse
  • 24/5 Konstituerande möte. Margareta Grafströmberättade om släkten Bure
  • 15/5 Erik Wikén berättade om sina 20 år som släktforskare och då speciellt om sin emigrantforskning
  • 5/9 Tittade på Midälvas Genealgiska Förenings film om släktforskning
  • 3/10 Bo Lindwall berättade om resande folket (tattare och zigenare)
  • 5/12 Margareta Grafström underhöll oss om gamla julseder

1990

Bildandet

HSF bildades 1990.

2010

Jubileum

Föreningen firade 20 år.

2015

Jubileum

Föreningen firade 25 år.
Härnöforskare